Velkommen til vores ungdomsuddannelse

OVERBYGNINGEN MED STEINER HF

Læs også Steinerskolernes 11. og 12. klasse er med i gymnasiereformen §68 - lov om gymnasier og
HF-omstillingen er i gang 

Overbygningen er vores ungdomsuddannelse og er en 4-årig overbygningsdel med 9. klasse, 1., 2. og 3. videregående (vg).
Den kan bedst sammenlignes med gymnasiet, da den er alment dannende og studieforberedende. Læs mere om Steiner HF

De humanistiske og naturvidenskabelige fag spiller, sammen med de musiske og håndværksmæssige fag, en central rolle hos os.

Man kan godt begynde i overbygningen efter 9. klasse, hvis man har taget 9. klasse på en anden skole.

Overbygningen har sin egen bygning, men deler også lokaler m.m. med den øvrige del af skolen.

Overbygningen har et bredt fagudbud, projekter, praktikophold, udveksling og rejser på programmet. Det betyder, at man som elev får en afvekslende hverdag på skolen, som indbyder til, at man engagerer sig fagligt og socialt, og til at man udvikler sig til et selvstændigt, tænkende menneske. 

Eleverne i overbygningen bliver blandt andet udfordret i kraft af mundtlige fremstillinger, som de skal præsentere for andre. Desuden indgår diskussions- og debatformen i flere fag, for at eleverne på den måde kan opøve evnen til at påtage sig en selvstændig og kritisk synsvinkel inden for forskellige stofområder.  

 

Se en oversigt og beskrivelserne af fagene i overbygningen her

4 klasser3

Du kan læse mere om nogle af de enkelte fag, praktikophold og rejser her

Se undervisningsplaner for overbygningen her 

 

 

Udvekslingsstudent i udlandet

For elever, der har lyst til at prøve livet som udvekslingsstudent i udlandet i en længere eller kortere periode, findes der også muligheder. I 2. videregående indgår desuden en udvekslingsperiode, som alle elever deltager i.

Læs om udvekslingsophold  her

WorldMap3

 

 

Evaluering i overbygningen

På Rudolf Steiner-Skolen i Odense afholder vi ikke eksaminer - heller ikke i overbygningen. Vi vurderer nemlig ikke elevens præstationer med karakterer, men derimod med skiftlige og mundtlige kommentarer, samtaler og vidnesbyrd. Grundtanken bag dette er, at eleverne skal lære for livet - og ikke fordi de skal opnå gode karakterer. De skal opleve det, de lærer som meningsfuldt i sig selv.

Læs mere om, hvordan vi evaluerer eleverne her

Vidnesbyrd 560

 

Uddannelsesmuligheder efter overbygningen

Efter at have afsluttet ungdomsuddannelsen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense er der forskellige veje at gå i det videre uddannelsforløb.

Læs mere om uddannelsesmulighederne efter overbygningen her

Læs også mere om optagelse på videregående uddannelser hos:
Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark

steinerskolerne.dk 2

Læs artikel fra tidsskriftet Steinerskolerne om optagelse på kvote 2 på Syddansk Universitet

 

Økonomi

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole, hvilket betyder, at det er et lovkrav, at der er forældrebetaling. Gennemsnitlig koster det ca. 20.000 om året, inklusiv diverse rejser, stævner, udveksling m.m. at gå i overbygningen.

Prisoversigt og bilag til prisliste

Undervisningsforløbet i 2. og 3. videregående er ikke tilskuds- eller SU-berettiget, selv om forløbet er studieforberedende, og alt efter vidnesbyrdets kvalitet giver mulighed for en dispensation fra adgangskravet til de videregående uddannelser.

I juni 2016 er det dog med en fantastisk indsats lykkedes Steinerskolernes 11.12.-udvalg at påvirke de politiske partier, således at der i den netop vedtagne gymnasiereform (juni 2016) er åbnet for, at skolernes 11. og 12. klasse (2. og 3. videregående) i sin eksamens- og prøvefri form nu kan godkendes som ”Steiner HF” og dermed også godkendes til at blive tilskuds- og SU-berettiget.
Læs mere her

Godkendelsen er blandt andet sket på baggrund af en to-årig undersøgelse og analyse af de danske Rudolf Steinerskolers læringspraksis i overbygningen, som blev afsluttet i efteråret 2012. Forskningsrapporten er udarbejdet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet.

Læs et resumé af rapporten her 

 

Læs også Steinerskolernes 11. og 12. klasse er med i gymnasiereformen §68 - lov om gymnasier og HF-omstillingen er i gang 

Læs mere om Steiner HF

 

Kontakt os for yderligere oplysninger, hvis du vil høre mere om vores ungdomsuddannelse med Steiner HF.

KONTAKT OS lille

bygninger ovb2

background image
Kontakt