Velkommen til Steiner HF 

 

Se også: www.steinerhf-odense.dk

Siden skoleåret 2018/19 har vi tilbudt Steiner HF på Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Det er en ungdomsuddannelse uden eksamen og karakterer og med høj faglighed - også i håndværk, musik og kunst.

Steiner HF byder på mangfoldighed, kultur, naturfag og rejser ud i verden. Vi har en udvidet fagpakke, som gør det muligt at søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2.

 

KONTAKT OS lysblaa

 

Vi holder åbent hus for Steiner HF onsdag den 29. januar 2020 kl. 18.30 - 20.00.
Program for arrangementet følger. Link til Facebook-begivenhed

 

Fag

Udover den udvidede fagpakke, vil du på Steiner HF også møde en række andre fag end dem, der indgår i fagpakken. Vi har altså kun én linje og ikke valgfag. Alle Steiner HF-elever har derfor en bred vifte af fag. Vi har dog 3 fagpakkevarianter, hvor eleverne, som deres andet A-niveau fag, skal vælge enten matematik A, historie A eller engelsk A.  Alle øvrige fag er på samme niveau for alle elever. Se studieplaner.

De boglige, håndværksmæssige og kunstneriske fag har hos os lige vægt, og vi har fokus på at forbinde den praktiske og teoretiske undervisning - også på tværs af fagene.

Undervisningen er tilrettelagt således, at du både tilegner dig kompetencer i kreativ tænkning og sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter indenfor alle fagtyper. Samtidig lærer du at arbejde selvstændigt og fordybe dig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder.

 

Vidnesbyrd i stedet for eksamen

På Steiner HF går du ikke til eksamen. I stedet får du, i tæt samarbejde med dine undervisere, udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af din indsats. Vi mener, at den enkelte lærers jævnlige dialog, med dig som elev, er vigtig for motivationen og lysten til at lære. Det giver dig et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, mulighed for at udvikle individuelle interesser og for løbende at forbedre dit faglige niveau. 

Ved uddannelsens afslutning får du en omfattende skriftlig evaluering, det afsluttende vidnesbyrd, der også indeholder en grundig vurdering af den selvstændige opgave, Årsopgaven

 

Praktisk

Optagelse

Du behøver ikke at have gået på en steinerskole, for at tage en Steiner HF:

  • Går du i steinerskolens 10. klasse, optages du på Steiner HF på baggrund af en samtale.
  • Kommer du fra en anden grundskole eller efterskole, kan du ansøge om at blive optaget på uddannelsen efter de almindelige optagelseskriterier for gymnasiale uddannelser. På baggrund af en samtale vil skolen, sammen med dig, vurdere, om Steiner HF er det rette valg. Det er ikke en forudsætning, at du har gået på en steinerskole i grundskoleforløbet.
  • Du kan søge om optagelse på Steiner HF via optagelse.dk

Det er en fordel, at elever, der overvejer Steiner HF, søger optagelse på skolen allerede fra 10. klasse, idet 10. klasse på steinerskolen vil være en god forberedelse til den brede fagvifte i Steiner HF.

 

Økonomi

Som Steiner HF-elev betaler du skolepenge på niveau med de øvrige klasser på skolen.
Se priser 

Ved indmeldelse på Steiner HF opkræves dog ikke depositum og indmeldelsesgebyr. 

Der kan søges fripladstilskud i 1. og 2. HF både i Fripladskassen for Private gymnasier samt i skolens interne pulje. Tilskuddets størrelse vil blive beregnet på baggrund af indtægtsforhold og søges via skolen. Man må ikke forvente, at der kan opnås fuld friplads.

Som elev på Steiner HF, kan du søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) på lige fod med andre godkendte ungdomsuddannelser.

Når du går på Steiner HF, der er SU-berettiget, kan du endvidere få ungdomskort, der giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Du kan få studiekort.

 

Ungdomsuddannelse hos os er ikke nyt

Det er ikke nyt for os at have en ungdomsuddannelse. Det har vi haft siden starten af 80'erne, men i forbindelse med gymnasiereformen i 2016 blev det muligt, at skoler, der tager udgangspunkt i steinerpædagogikken, kan udbyde deres ungdomsuddannelse som en Steiner HF med karakter- og eksamensfrihed fra skoleåret 2018/19. Rudolf Steiner-Skolen i Odense har over 300 elever fordelt på 13 klassetrin fra børnehaveklasse til og med Steiner HF. Steiner HF vil udgøre de sidste to år af vores fire-årige overbygningsdel. Disse fire klassetrin holder til i den samme bygning, og har på den måde også deres eget fællesskab.

 

KONTAKT OS lysblaa

 

Se Steiner HF Odense-brochure

Se fælles Steiner HF-folder

 

Se også: www.steinerhf-odense.dk

 

background image
Kontakt