ØKONOMI

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole, hvilket betyder, at der er forældrebetaling. Skolens bestyrelse har det formelle ansvar for skolens økonomi, og det er den, der fastsætter beløbet på skolepengene. Skolepengene er også med til at dække den del af skolens udgifter, som ikke dækkes af statstilskud - for eksempel 2. og 3. videregående.
Prisoversigt

Udover den månedlige skolepengebetaling må der påregnes udgifter til evt. instrumentleje, de fleste klasserejser m.m.
Bilag til prisoversigt

Vi yder søskendemoderation. Det vil sige fuld skolepengebetaling for det første barn, mindre for det andet barn og ingen skolepengebetaling for efterfølgende børn.

Betalingen opkræves d. 10. i hver måned gennem Betalingsservice. Ved anden betalingsform end Betalings Service opkræves et administrationsgebyr. Der opkræves betaling i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

 

INDMELDELSESGEBYR OG DEPOSITUM 

Ved indmeldelse på skolen betales et gebyr for hver elev. Gebyret dækker omkostningerne ved indmeldelse og optagelse i skolen. Derudover betales der et depositum pr. elev.

Betaling af depositum og indmeldelsesgebyr er en forudsætning for, at en elev kan begynde på skolen. Ved overflytning af flere børn på én gang betales dog kun ét gebyr pr. familie. Depositum bliver refunderet såfremt skolepengekontoen er udlignet i forbindelse med udmeldelse, eller når eleven afslutter 3. videregående. Gebyr refunderes ikke.
Se evt. mere her

 

ELEVUDMELDELSE

Udmeldelse meddeles skriftligt til skolens kontor med en måneds varsel til den 1. i en måned. 

 

TILSKUD

TILSKUD TIL SKOLEPENGE

Hvert år i maj måned får hver familie på skolen udleveret et ansøgningsskema vedrørende statens fripladstilskud. Skemaet skal returneres i udfyldt stand til kontoret medio juni. Kontoret sender skemaet videre til Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, som forestår fordelingen af fripladstilskud. Tilskud til friplads er indtægtsbestemt og bliver beregnet på baggrund af årsopgørelsen fra året før. Hele årets tilskud fratrækkes betalingen fra februar til juni. Svar foreligger i begyndelsen af januar. Fripladstilskud kan ikke søges til elever i 2. og 3. videregående.

Skolen har en intern pulje, som man ved særlige omstændigheder kan søge om midler i. Det kan for eksempel være i forbindelse med skilsmisse, dødsfald, arbejdsløshed eller lav indkomst (eksempelvis SU, pension, enlig forsørger o.lign.). Tilskud kan ydes for en lang eller kort periode og kan søges på ethvert tidspunkt i løbet af året. Kontakt skolens kontor, hvis du ønsker nærmere information herom.

 

TILSKUD TIL BEFORDRING

Umiddelbart efter skolestart i august kan man søge om befordringstilskud for elever i børnehaveklassen til 1. videregående. Hver familie får udleveret et ansøgningsskema hertil.

Fordelingen af tilskuddet sker ved skoleårets afslutning, og der gives højest 2.500 kr. i tilskud pr. år. Elever, der har 10 km. eller derunder i afstand til skolen, må ikke forvente godtgørelse.

Det er en forholdsvis lille pulje, som skolen modtager fra staten til fordeling.

background image
Kontakt