Økonomi

Skolepenge

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole, hvilket betyder, at det er et lovkrav, at der er forældrebetaling. Skolens bestyrelse har det formelle ansvar for skolens økonomi, og det er den, der fastsætter beløbet på skolepengene. 

Se priser her

Vi yder søskendemoderation. Det vil sige fuld skolepengebetaling for det første barn, mindre for det andet barn og ingen skolepengebetaling for efterfølgende børn. Det omfatter søskende i hele skoleforløbet fra børnehaveklasse til og med Steiner HF. Se evt. mere her

Udover den månedlige skolepengebetaling må der påregnes udgifter til evt. instrumentleje, de fleste klasserejser m.m. Se priser her

Ved indmeldelse  på Steiner HF opkræves ikke depositum og indmeldelsesgebyr. 

Der kan søges fripladstilskud i 1. og 2. HF både i Fripladskassen for Private gymnasier samt i skolens interne pulje. Tilskuddets størrelse vil blive beregnet på baggrund af indtægtsforhold og søges via skolen. Man må ikke forvente, at der kan opnås fuld friplads.

  

Køb/leje af instrument

Læs eventuelt mere om leje eller køb af instrumenter her

 

SU og transport

Steiner HF-elever kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) på lige fod med andre, der går på en godkendt ungdomsuddannelse.

Da Steiner HF er SU-berettiget, betyder det endvidere, at man kan få ungdomskort, der giver rabat på den daglige transport til og fra bopæl til uddannelsessted.

 

Som elev på Steiner HF, kan man få studiekort.

 

background image
Kontakt