EVALUERING

På Rudolf Steiner-Skolen i Odense afholder vi ikke eksaminer og giver ikke karakterer - heller ikke i overbygningen. I stedet vurderer vi elevens præstationer med samtaler og mundtlige og skriftlige vidnesbyrd og ser primært på elevens samlede præstationer og fremskridt. Vi anvender følgende evalueringsformer: Formativ (løbende) og summativ (opsamlende).

 

Formativ evaluering

Feedback undervejs i læringsprocessen i forbindelse med opgaveløsning, i undervisningstimerne m.m.
I de kunstneriske og håndværksmæssige fag er denne evalueringsform en stor del af læringsprocessen. Den løbende evaluering bruges også i andre fag, hvor feedback undervejs er medvirkende til at øge kvaliteten af resultatet og læringen.

Evaluering2

 

Summativ evaluering

Som afslutning på en periode giver vi et skriftlig vidnesbyrd på indsats, bestræbelser og resultat. Og i slutningen af 9. klasse og 1. videregående udfærdiger vi et skriftligt årsvidnesbyrd, som omfatter alle fag.

Evaluering14a

Evaluering15a     

I slutningen af 2. videregående giver vi et mundtligt vidnesbyrd, der omfatter alle fag og i høj grad handler om arbejdsindsats og -former. Det sigter på at justere, hvis og hvor det er nødvendigt.

 

I 3. videregående udfærdiger vi afslutningsvis et omfattende afgangsvidnesbyrd, som henvender sig til omverdenen. Vidnesbyrdet indeholder pensumopgivelse, dokumenterer 12 års skolegang og beskriver, i hvilken grad en almen studiekompetence er opnået.

 Vidnesbyrd 560

Læs mere om uddannelsesmulighederne efter 3. videregående her

 

 

Sidste skoledag​

Skoleårets sidste dag bærer i høj grad præg af, at skolens ældste elever fra 3. videregående forlader skolen for at bidrage til samfundets udvikling med alt, hvad de har lært. Den højtidelige dag bliver markeret på forskellig vis. Blandt andet planter eleverne fra 3. videregående deres eget træ på skolens område. Derudover spiller 1. klasse et eventyrspil i den store sal. Stykket er en gave til alle - elever, forældre og lærere - men er i særlig grad en afskedsgave til 3. videregående.

Sidste skoledag 1

I forbindelse med klasselederens afskedstale får alle afgangselever overrakt deres vidnesbyrd og sat en blomsterkrans på hovedet.

Sidste skoledag 2

Sidste skoledag 3

I 1. klasse fik eleverne en buket blomster i hånden. En buket med både duftende blomster og stikkende tidsler, som symbol på at skolelivet byder på både det lette og det vanskelige. Bevægelsen af blomsterne fra buket i 1. klasse til krans i 3. videregående - fra hånd til hoved - er et symbol på forvandlingen af den frihed hånden viser til den frihed, der lever i tanken.

Sidste skoledag 4

background image
Kontakt