EFTER VORES
UNGDOMSUDDANNELSE

Efter at have afsluttet overbygningen på Rudolf-Steiner-Skolen i Odense er der forskellige veje at gå i det videre uddannelsesforløb. Optagelse på en videregående uddannelse efter 3. videregående, f.eks. universitetet, sker på dispensation og efter en ansøgning i kvote 2. Eventuelt suppleret med tre eller fire HF-enkeltfagseksaminer. På Syddansk Universitets, Aarhus Universitets og Københavns Universitets hjemmesider kan man se, hvordan de optager elever fra Rudolf Steiner-skolerne.

 

SYDDANSK UNIVERSITET

Dispensation

Særlig tilladelse

Læs artikel: Syddansk - et mønsterbryderuniversitet

 

AARHUS UNIVERSITET

Optagelse/dispensation og særlig tilladelse

 

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Optagelse uden gymnasial uddannelse

 

INDIVIDUEL KOMPETENCE VURDERING (IKV)

Den lige vej til den ønskede studieretning kan lettes ved realkompetencevurdering. På lige fod med andre har elever med afslutning fra Steiner-skoler mulighed for en individuel kompetencevurdering (IKV) på gymnasialt niveau. Denne vurdering foregår på et VoksenUddannelsesCenter (VUC) og i praksis betyder det, at elevens vidnesbyrd (og evt. andre kompetencer) vurderes i forhold til de fag, der indgår i en almen gymnasial uddannelse. Der gives ikke karakter, men et bevis for at de vurderede fag er bestået, og hvilket niveau de svarer til. Fagene kan suppleres med HF-eksamen på VUC i de specifikke fag, som den ønskede uddannelsesinstitution eventuelt kræver.

Læs mere om optagelse på videregående uddannelser her

background image
Kontakt