UNDERVISNINGSPLANER
MED DEL- OG SLUTMÅL

Grundskole og 9. klasse

 

Nedenstående undervisningsplaner er en fælles eksemplarisk undervisningsplan for Steinerskolerne i Danmark. Der kan derfor optræde fag og fagbeskrivelser, som ikke forekommer på skolen i Odense. Planerne kan dog give et billede af, hvilke kompetencer der søges opøvet gennem de forskellige fagområder.

 

Matematik (1.-9. klasse)

Engelsk (1.-9. klasse)

Dansk (1.-9.klasse)
Historie (4.-9.klasse)
Fysik (1.-9.klasse)
Kemi (7.-9.klasse)
Biologi (1.-9.klasse)
Geografi (4.-9.klasse)
Kristendom (1.-9. klasse)
Sløjd (6.-9.klasse)
Samfundsfag (9. klasse)

Tysk (9. klasse)

Musik (1.-9. klasse)
Håndarbejde (1.- 8.klasse)
Gymnastik & Idræt (1.-9.klasse)
Hovedfag/fortællestof (1.-8.klasse)
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (3.-9. klasse)

background image
Kontakt