SOLBJØRN WEISMANN ER NY REKTOR PÅ RUDOLF STEINER-SKOLEN I ODENSE OG STEINER HF

 

Pr. 1. juni er Solbjørn Weismann tiltrådt som rektor på Rudolf Steiner-Skolen i Odense og Steiner HF. Hun kommer fra en stilling som leder på handelsgymnasiet Niels Brock i København og har tidligere arbejdet bl.a. som gymnasielærer og studievejleder. Solbjørn har før haft sin gang på skolen som forælder og ser frem til at vende tilbage til både skolen og Odense.Solbjørn Weismann er rektor for hele skolen inklusiv den nyoprettede Steiner HF, hvor det første hold elever begyndte i august 2018.

Steiner HF er en udvidet HF, der kombinerer de humanistiske og naturvidenskabelige kernefag med sprog, kunst, musik, drama, billedkunst og håndværk. Steiner HF er prøve- og eksamensfri, og eleverne kan søge optagelse på videregående uddannelser via kvote 2. Rudolf Steiner-Skolen i Odense har 325 elever fordelt på børnehaveklasse og 12 klassetrin.

Solbjørn Weismann har siden 2006 arbejdet som gymnasielærer med fagene religion og psykologi og har også været studievejleder i en årrække. Sideløbende har hun taget pædagogikum, en master i organisationsudvikling, et længere kursus i projektledelse og et i klasseledelse. Det seneste år har hun arbejdet som leder på handelsgymnasiet Niels Brock.

”Jeg glæder mig til at blive en del af skolens spændende udvikling sammen med et stærkt lærerteam og en forældre- og elevkreds, der er kendetegnet ved højt engagement. I fællesskab skal vi udvikle og være i de bedste rammer for læring og frihed.” 

Solbjørn brænder for den kultur som steinerpædagogikken repræsenterer:
”Jeg bliver rørt over gode traditioner og næres af udvikling. Vi vil fortsat have fokus på det hele menneske, med alt hvad det indebærer af muligheder, og jeg har stor respekt og ydmyghed over, at jeg i fremtiden skal være en del af steinerskolens stærke kultur. Med det nye Steiner HF har skolen fået endnu et potentiale for at udvikle dens pædagogik til glæde for flere unge mennesker. Det glæder jeg mig til at være med til at give mulighed for.”

 

Artikel Solbjorn 

background image
Kontakt