Priser

Skolepenge, SFO-, Forårs SFO- og Klub-takster

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole, hvilket betyder, at det er et lovkrav, at der er forældrebetaling. Skolens Bestyrelse har det formelle ansvar for skolens økonomi, og det er den, der fastsætter beløbet på skolepengene. Skolepengene er også med til at dække den del af skolens udgifter, som ikke dækkes af statstilskud.

Liste over skolepenge, Klub og SFO-takster
Liste over skolepenge, Klub og SFO-takster 2019

Bilag til prisliste

Vi yder søskendemoderation, det vil sige fuld skolepengebetaling for det første barn, mindre for det andet barn og ingen skolepengebetaling for efterfølgende børn.

Udover den månedlige skolepengebetaling må der påregnes udgifter til evt. instrumentleje, de fleste klasserejser m.m..

Læs eventuelt mere om leje eller køb af instrumenter her

I forbindelse med betaling for SFO og Klub betales der fuld pris for det første barn og mindre for de efterfølgende.
Liste over skolepenge,Klub og SFO-takster

Betalingen opkræves d. 10. i hver måned gennem Betalings Service. Ved anden betalingsform end Betalings Service opkræves et administrationsgebyr. Vi opkræver betaling i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

 

 

Indmeldelsesgebyr og depositum

Ved indmeldelse på skolen betales et gebyr for hver elev. Gebyret dækker omkostningerne ved indmeldelse og optagelse i skolen. Ved overflytning af flere børn på én gang betales dog kun ét gebyr pr. familie. Derudover betales der et depositum pr. elev.

Betaling af depositum og indmeldelsesgebyr er en forudsætning for, at en elev kan begynde på skolen. Depositum bliver refunderet såfremt skolepengekontoen er udlignet i forbindelse med udmeldelse, og når eleven afslutter 3. videregående.

 

Elevudmeldelse

Udmeldelse af en elev meddeles skriftligt til skolens kontor med en måneds varsel til den 1. i en måned. Dette gælder både skole, SFO og klub.

 

Tilskud

Tilskud til skolepenge og SFO

Hvert år i maj måned får hver familie på skolen udleveret et ansøgningsskema vedrørende statens fripladstilskud. Skemaet returneres i udfyldt stand til kontoret omkring den15. juni. Kontoret sender skemaet videre til Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, som forestår fordelingen af fripladstilskud. Tilskud til friplads er indtægtsbestemt og bliver beregnet på baggrund af årsopgørelsen fra året før. Hele årets tilskud fratrækkes betalingen fra februar t.o.m. januar. Svar på ansøgning foreligger i begyndelsen af januar. Fripladstilskud kan ikke søges til elever i 2. og 3. videregående.

Skolen har en intern pulje, som man ved særlige omstændigheder kan søge om midler i. Det kan for eksempel være i forbindelse med skilsmisse, dødsfald, arbejdsløshed eller lav indkomst (eksempelvis SU, pension, enlig forsørger o.lign.). Tilskud kan ydes for en lang eller kort periode og kan søges på ethvert tidspunkt i løbet af året. Kontakt skolens kontor, hvis du ønsker nærmere information herom.

 

Tilskud til befordring

Umiddelbart efter skolestart i august kan man søge om befordringstilskud for elever i børnehaveklassen til 1. videregående. Alle elever i klasserne får udleveret et ansøgningsskema hertil. Det er ikke muligt at søge om tilskud til elever i 2. og 3. videregående.

Fordelingen af tilskuddet sker ved skoleårets afslutning, og der gives højest 2.500 kr. i tilskud pr. år. Elever, der har 15 km. eller derunder i afstand til skolen, må ikke forvente godtgørelse.

Det er en forholdsvis lille pulje, som skolen modtager fra staten til fordeling.

background image
Kontakt