Skolens ledelse

Skolen har fra sin begyndelse i 1971 haft kollegial ledelse. I 2011 valgte skolens kollegium, sammen med bestyrelsen, at udforme den kollegiale ledelsesstruktur på en ny måde, nemlig med mandatgrupper og en daglig ledelse. I dag ser det ud på følgende måde:

De tre mandatgrupper består af:

• Pædagogisk mandatgruppe

• Medarbejder mandatgruppe

• Bygge mandatgruppe

Formændene fra de tre mandatgrupper samt rektor og afdelingsleder og souschef fra grundskolen udgør tilsammen med kollegiemødeledelsen:

•          Daglig ledelse

I sammenhæng med det ugentlige daglige ledelsesmøde afholdes et koordineringsmøde, hvor administrator og pedel også deltager.

  

background image