Skolens bestyrelse

Bestyrelsens opgave er, i tæt samarbejde med daglig ledelse og skolens kollegium, at skabe rammerne for et godt og nærende pædagogisk miljø, hvor undervisning og pasning af eleverne tager afsæt i Rudolf Steiners pædagogik og menneskesyn.

Bestyrelsen har ansvaret for skolens drift over for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, og det er dens opgave at sørge for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Desuden har Bestyrelsen ansvaret i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af skolens medarbejdere. Forvaltningen sker i samråd med Daglig Ledelse og skolens kollegium.

Bestyrelsen består af i alt syv medlemmer. Fire er udpeget af Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense, og tre er valgt af forældrene. Bestyrelsen holder møde cirka 10 gange om året.

Som bindeled mellem Bestyrelsen og skolens kollegium deltager skolelederen samt en valgt lærer i bestyrelsesmøderne. Endvidere deltager formanden for Forældrerådet som observatør, og denne fungerer således som bindeled mellem Bestyrelsen og forældrerepræsentanterne.

Bestyrelsen inviterer hvert år i april forældre, medarbejdere og de ældste elever til Årsmøde, hvor blandt andet Bestyrelsen og skolens tilsynsførende og forældrerådsformanden fremlægger deres beretninger. Årsmødet er ligeledes et forum, hvor forsamlingen kan få indsigt i væsentlige emner i forbindelse med skolens undervisning, drift og økonomi.

Mød bestyrelsesmedlemmerne her

background image
Kontakt