Kommende arrangementer

Foregående måned Foregående dag Næste dag Næste måned
Vis år Vis måned Vis uge Vis i dag Søg Vælg ny måned
(udsat) Temadag  Bæredygtig Økonomi, Økologi og Pædagogik Rudolf Steiner-Skolen i Odense
Fredag 19 Marts 2021

TEMADAGEN ER UDSAT 1. OKTOBER 2021

CORONA-RESTRIKTIONER KAN NØDVENDIGGØRE PROGRAMÆNDRINGER OG UDSKYDELSE. Meddeles straks på hjemmesiden og direkte til tilmeldte deltagere.

Temadag 
Bæredygtig Økonomi, Økologi og Pædagogik
Rudolf Steiner-Skolen i Odense 19. marts 2021  1. oktober 2021

Tiden 2019-21 står i jubilæernes tegn: Waldorfskolen 100 år og Rudolf Steiner-Skolen i Odense 50 år. Og tiden står i de globale krisers tegn: klimakrisen og pandemierne, som åbenlyst kræver dybtgående forandringer i menneskehedens forvaltning af Jorden og af vores dominerende produktionsmåder, sociale organisation og tankeformer, dvs. omfattende kulturelle forandringer.

I lyset heraf har Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense – som i år selv fylder 60 år - igennem et års tid planlagt en temadag om bæredygtig økonomi, økologi og pædagogik i samarbejde med skolens overbygningsklasser og lærere, samt to eksterne oplægsholdere med omfattende teoretisk og praktisk indsigt i temaerne, nemlig Lars Pehrson medstifter af Merkur Andelskasse og Klaus Loehr-Petersen projektleder for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug. Såvel skolen som andelskassen og den biodynamiske bevægelse har inspirationsbaggrund i Rudolf Steiners antroposofi og tregrenings-tanker og har igennem et halvt århundrede praktiseret og udviklet holistiske og bæredygtige virksomheder, der formentlig har rustet os godt til nutidens og fremtidens mangfoldige forandringer som svar på krisernes udfordringer.

Oplægsholderne har forud for temadagen givet forslag til læsestof og opgaver til HF-eleverne og deres faglærere, og eleverne møder op til temadagen med indlæg og spørgsmål til oplægsholderne på baggrund af klassernes arbejde med emnerne i vinterens løb.

Selve temadagen strækker sig over hele dagen den 19. marts 2021, fra kl. 10 til kl. 21, med tematiske oplæg og drøftelser, værksteder og samtalerum, samt fælles sang og eurytmi, mad og drikke. Fra kl. 10 til kl. 14 er der tre tematiske oplæg: (1) Lars Pehrson om økologisk og holistisk økonomi, (2) Klaus Loehr-Petersen om biodynamisk jordbrug og ernæringskvalitet og (3) Ellen Thuesen (medgrundlægger af Rudolf Steiner-Skolen i Odense) om antroposofisk pædagogik. De to første oplæg suppleres med elevindlæg og samtaler ved bordene og udbygges som egentlige foredrag om aftenen kl. 19-21.

Deltagelse: Alle er velkomne, overbygningselever, kollegier og bestyrelser, nuværende og tidligere forældre, medlemmer af skoleforeningen og antroposofisk selskab, repræsentanter fra øvrige steinerskoler og andre interessekredse og interesserede.

Deltagelse kræver forhåndstilmelding til hvert enkelt programpunkt.
Forhåndstilmeld jer her:  http://www.rss-odense.dk/tilmelding-temadag-2021.html 

Aftenforedraget koster kr. 100 i entre (unge og pensionister kr. 75), mens de øvrige sektioner er gratis. Vegetarisk sandwich a kr. 65 til frokost og vegetarisk suppe a kr. 65 til aftensmad kan forudbestilles via tilmeldingsblanketten. Drikkevarer kan købes på stedet.

Tilmeldingsfrist: 15. marts kl. 12. Efter-tilmelding kan foretages under forudsætning af ledig plads.

Hvis der er spørgsmål kontakt venligst Jørgen Bang på e-mail: jchrbang@gmail.com


PROGRAM FOR TEMADAGEN
(hent som pdf til print:  Temadag_190321_program_pr_0102-2021.pdf)

Sektion I: kl. 10-14 i Salen

Kl. 10.00: Velkomst ved Skoleforeningen og Fællessang ved Stefan Jokumsen


Kl. 10.15-11.15: TEMA 1: Bæredygtig Økonomi

Oplæg ved Lars Pehrson: Om økologisk og holistisk økonomi: Hvad er penge?
Oplæg ved HF-elever på baggrund af undervisningen.
Oplæggene slutter med spørgsmål, der drøftes ved bordene.

Kl. 11.15-12.15: Eurytmi ved Helle Alesci og Benny Christiansen
Frokost 
Vegetarisk sandwich a kr. 65 kan forudbestilles

Kl. 12.15-13.15: TEMA 2: Bæredygtig Økologi
Oplæg ved Klaus Loehr-Petersen: Om jordens, Jordens og menneskets behov – Biodynamisk jordbrug og ernæringskvalitet.
Oplæg ved HF-elever på baggrund af gruppearbejdet i undervisningen.
Oplæggene slutter med spørgsmål, der drøftes ved bordene.

Kl. 13.15-13.45: TEMA 3: Bæredygtig Pædagogik
Oplæg ved Ellen Thuesen: Om antroposofisk pædagogik, tærskler og udvikling.

Kl. 13.45-14.30: Afrunding af Sektion I. Sang og Eftermiddagskaffe.

Sektion II: 14.30-16.00: Værksteder og Samtalerum

V1: Musik ved Sven Skovbakke og Stefan Jochumsen: Klangøvelser, stemmer og stemninger.
V2: Højbyhusprojektet ved Mogens Jensen: Fra bondesøn til økologisk købmand.
V3: Småbørnspædagogik ved Katrine Vorup Øyås: Vi begynder som små – barndommens betydning.
V4: Håndværk ved Per Madsen: Metallernes egenart.

Kl. 16.00: Fællessang.

Sektion III: 16.15-18.30: Stande og Aftensmad

Stande med info-materiale ved Skoleforeningen, Merkur Andelskasse og Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.
Vegetarisk suppe a kr. 65 kan forhåndsbestilles via tilmeldingsblanketten og spises på skolen.
Udenbys deltagere, der ønsker at spise hos en værtsfamilie, kan anføre dette på tilmeldingsblanketten.

Sektion IV: 19.00-21.00: To uddybende aftenforedrag

Forhåndstilmelding. Entre kr. 100 (unge og pensionister kr. 75)
Lars Pehrson: Om økologisk og holistisk økonomi
Klaus Loehr-Petersen: Om biodynamisk jordbrug og ernæringskvalitet
Der er mulighed for at stille spørgsmål efter hvert foredrag.

Sted Rudolf Steiner-Skolen i Odense
background image