Rudolf Steiner-Skolen i Odense 
Historien bag skolens navn

Nedenfor giver Ellen Thuesen, medstifter af skolen samt tidligere lærer og skoleleder, sin beskrivelse af, hvorfor skolen hedder, som den hedder, og hvorfor navnet skrives, som det skrives. 

Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense blev oprettet i 1961.
Rudolf Steiner-Skolen i Odense i 1971.
Kredsen, der har givet - først Skoleforeningen og senere skolen sit navn - er udsprunget af Antroposofisk Selskab, Odense-Gruppen. Der er således en sammenhæng mellem de to i dag adskilte juridiske enheder. Og derfor også en sammenhæng mellem navnene og skrivemåden i henholdsvis skole og skoleforening. Tankestreger, store bogstaver og "i"er.

Navnene er valgt før min tid og givet af dem, der gik forud for os, der begyndte det egentlige skolearbejde på stedet i 1971.

Der dukker efterhånden op fra fortids dyb, hvilke overvejelser ved navnevalg, der har fundet sted.
Odense betyder ‘Odins Vi’, hvilket i etymologisk ordbog dækker over Odins Helligdom.
Jeg har opfattet det i betydningen Odins indvielsessted. Men det giver ikke den store forskel.
Tænker man det ind i skolens navn, ser man en markant forskel på, om skolen ligger i eller er Odins Helligdom.
Rudolf Steiner beskriver Odin som et ærkeenglevæsen.

 

background image