en skole MED 13 KLASSETRIN

Et spændende alternativ, kom ud og oplev det selv!

 

KONTAKT OS lille

idyl1

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole, som
ligger i naturskønne omgivelser i den
sydlige del af Odense.

GRUNDSKOLEN OG OVERBYGNINGEN

udgør de 13 klassetrin
 

2e

Grundskolen

Grundskoleforløbet består af børnehaveklasse til og med 8. klasse og er opdelt i børnehaveklassen, børneskolen (1. – 5. klasse) samt mellemtrinnet (6. til og med 8. klasse). 

 

2C

Overbygningen - en ungdomsuddannelse

Består af fire klasser: 9. klasse,1., 2. og 3. videregående. Overbygningen er vores svar på gymnasiet.

I den vedtagne gymnasiereform i juni 2016 er der åbnet for, at skolernes 11. og 12. klasse (2. og 3. videregående) i sin eksamens- og prøvefri form kan godkendes som ”Steiner HF” og dermed også godkendes til at blive tilskuds- og SU-berettiget.
Idet der skal pågå et længere forberedelsesarbejde forventes det imidlertid, at det tidligst kan gennemføres fra sommeren 2017 eller 2018.

 

Lindeblomst

Vi har også:

Skolefritidsordning SFO for elever i børnehaveklasen
til og med 4. klasse.

Klubtilbud KLUBBEN til elever i 5. , 6. og 7. klasse.

Vuggestue og børnehave LINDEBLOMST, er en vuggestue og børnehave, som også er funderet i Rudolf Steiners pædagogik.
Den ligger lige ved siden af skolen.

 

På skolen ønsker vi at give eleverne mulighed for at bruge og udvikle flere forskellige sider af sig selv. Musik, kunst og håndværk er derfor en lige så integreret og naturlig del af undervisningen, som de sproglige og naturvidenskabelige fag er. 

Vi lægger vægt på disse områder i alle fag på alle klassetrin, da vi ønsker at eleverne skal blive kreative, selvstændige og ansvarlige mennesker. Men også fordi eleverne, med et solidt teoretisk, kunstnerisk og praktisk grundlag i bagagen, senere i livet kan træffe frie valg i forhold til uddannelse og arbejde

Hos os spiller tryghed og faste rammer en altafgørende rolle i barnets opvækst og udvikling. Vi har derfor et tæt samspil med forældrene, og forældreengagement og -samarbejde er en naturlig og selvfølgelig del af skolens liv.

 

KONTAKT OS lille

I løbet af året er det muligt at komme og få en uforpligtende rundvisning på skolen. Fx i forbindelse med Åben Skole, Julebasar, Sommerfest, Informationsaften o.lign. Datoerne for disse vil løbende fremgå af skolens hjemmeside eller på skolens Facebook-side

 

Skolen kort fortalt

Indmeldelse

Priser

Pædagogisk værdigrundlag

Året rundt

Skole- og forældresamarbejde

Grundskole

Ungdomsuddannelse

Undervisningsplaner

Generelt for alle klasser

SFO

KLUBBEN

Fotogalleri

Film om skolen

Efter Steiner-Skolen

10 gode grunde til at vælge en Steinerskole

Leve Helheden -15 små interviews med steinerskoleelever, forældre og eksperter

Hvad er det man har valgt, når man sætter sine børn i en Rudolf Steinerskole? - Artikel fra tidsskriftet Steinerskolen

 

background image
Kontakt