Optagelsesprocedure       

Nedenfor gengiver vi et eksempel på et svar vedrørende optagelsesprocedure og mulighed for at lære skolen at kende til et forældrepar, hvis barn skal begynde i børnehaveklassen i august 2021. Vi håber, at dette svar også kan være en hjælp for andre forældre, der måtte have lignende spørgsmål.                                 

 

August 2019

Kære forældre                                                                                             

                                                         

Der er forholdsvis mange skrevet op til børnehaveklasserne alle årgangene i de kommende år. Så hvis I er interesseret i at være helt uforpligtende skrevet op, er det en god idé at gøre det allerede nu. Indmeldelsesgebyr og depositum opkræves ikke, før der er en konkret aftale om optagelse.

Optagelsesproceduren finder sted året før, et barn skal begynde i børnehaveklasse.

Hvis jeres barn fx skal begynde i børnehaveklasse til august 2021 vil optagelsesproceduren finde sted i oktober 2020. 

Hvis et barn er født i januar eller december, kan der overvejes tidlig start eller skoleudsættelse. Bor man i Odense Kommune begynder barnet i Forårs SFO i marts måned samme år, som barnet begynder i børnehaveklassen. For øvrige kommuner, kan der være andre regler for starttidspunkt i forårs SFO. Kontakt skolens kontor for nærmere oplysning.  

 

Optagelsesproceduren for jeres vedkommende vil begynde med, at I bliver inviteret til et informationsmøde i efteråret 2019. Alle forældre, som har søgt om optagelse af deres barn i denne årgang, inviteres til dette møde, som også er åbent for andre interesserede. I vil derfor fint kunne deltage i et efterårsinformationsmøde allerede i år eller et af de kommende år. Der bliver sat opslag op i Steinerbørnehaver og andre relevante lokale steder, ligesom der vil blive lagt invitation ud på skolens hjemmeside og på skolens Facebook-side  i starten af september måned. En time før informationsmødet, vil der være en rundvisning på skolen. På mødet vil flere lærere komme med korte indlæg om pædagogik, skolens liv m.m., og det vil være muligt både selv at stille spørgsmål, men også at høre spørgsmål fra andre kommende eller måske uafklarede forældre.

I det år, hvor en egentlig optagelse skal finde sted, vil I udover informationsmødet, også inviteres til at deltage i en individuel optagelsessamtale, hvor både barn og forældre er til stede. På mødet afklares de spørgsmål skole og hjem måtte have til et fremtidigt samarbejde. Når alle interesserede forældre har været til disse møder, vil der blive taget stilling til, hvem der bliver optaget, og de endelige bekræftelser sendes ud ultimo oktober.  

Hvis I har lyst til at se skolen og stille spørgsmål til lærerne, har vi i løbet af året forskellige tilbud. Lørdagen før 1. søndag i advent, er der hvert år julebasar med masser af boder og forskellige optrædener. Hele skolen er på basardagen åben for alle, og der bliver altid fremvist elevarbejder i udvalgte klasselokaler. I maj eller juni er der hvert år en sommerfest med boder, fremvisning af elevarbejder samt rundvisning for interesserede. I november deltager vi i Åben Skole, hvor interesserede kan besøge skolen i skoletiden. Alle tilbud vil blive annonceret på skolens hjemmeside nogle uger før, de løber af stablen.

Vi håber, at dette giver jer svar på jeres spørgsmål. Ellers er I naturligvis velkommen til at vende tilbage.

Med venlig hilsen

Rudolf Steiner-Skolen i Odense
kontoret@rss-odense.dk

background image